foto
voor iedereen
foto
Brengt buurten in beweging

Go Ahead Eagles meer dan voetbal

Neem vanaf 1 mei 2015 contact op met

MVO wordt in de club verankert

Geplaatst op 04-06-2015

Doelstellingen: In de nieuwe situatie ligt de focus op de projecten die worden uitgevoerd. Vanuit beleid meer dan voetbal zullen de projecten gericht zijn op de doelgroepen jongeren en ouderen. Nadat er op hoofdlijnen een koers is bepaald, zal de uitvoering door de uitvoeringsorganisaties gestalte krijgen. Hierbij is aansluiting op bestaand beleid door bestaande functionarissen (combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches) een must. Per project zal er een projectleider worden benoemd en afhankelijk van het project een werkgroep waar verschillende participerende organisaties een rol (kunnen) hebben.

Zowel binnen de BVO als naar buiten toe is het belangrijk om het maatschappelijk gezicht van GAE, oftewel Meer dan Voetbal uit te bouwen / dragen. Op de nieuwe website van de BVO zal dit een aparte plek krijgen, Sportbedrijf Deventer en samenwerkende organisaties kunnen op haar website hierna verwijzen. Per project zal er een goede afstemming moeten komen met communicatie afdeling Go Ahead Eagles. De stichting Eagles4Deventer (E4D) is ontstaan vanuit de wens van de gemeente dat Go Ahead Eagles (GAE) op meer gestructureerde wijze maatschappelijke activiteiten voor de stad ontwikkelt. Aanvankelijk deed GAE dit vanuit haar eigen bestaande organisatie doch sinds 2,5 jaar is E4D hiertoe opgericht. Afgelopen jaren zijn er een groot aantal maatschappelijke activiteiten tot stand gebracht in samenwerking met verschillende partners. Kort samengevat komt het erop neer dat de gewenste situatie een organisatie is die op basis van projecten met elkaar samenwerkt. MVO wordt in de club verankert en niet meer als zodanig in een afzonderlijke stichting ondergebracht. De positionering van projecten met Go Ahead Eagles als maatschappelijk betrokken partner staan centraal en niet zoals nu wordt getracht de positie van de stichting als entiteit. De rol van de club wordt hiermee cruciaal. Zij bepalen in welke mate zij (met partners en sponsoren) willen bijdragen aan activiteiten Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: meerdanvoetbal@ga-eagles.nl

terug

foto
Gaat voor Gezond
foto
Laat talenten groeien

MVO wordt in de club verankert

MVO wordt in de club verankert

Geplaatst op 04-06-2015

Doelstellingen: In de nieuwe situatie ligt de focus op de projecten die worden uitgevoerd. Vanuit beleid meer dan voetbal zullen de projecten gericht zijn op de doelgroepen jongeren en ouderen. Nadat er op hoofdlijnen een koers is bepaald, zal de uitvoering door de uitvoeringsorganisaties gestalte krijgen. Hierbij is aansluiting op bestaand beleid door bestaande functionarissen (combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches) een must. Per project zal er een projectleider worden benoemd en afhankelijk van het project een werkgroep waar verschillende participerende organisaties een rol (kunnen) hebben.

Zowel binnen de BVO als naar buiten toe is het belangrijk om het maatschappelijk gezicht van GAE, oftewel Meer dan Voetbal uit te bouwen / dragen. Op de nieuwe website van de BVO zal dit een aparte plek krijgen, Sportbedrijf Deventer en samenwerkende organisaties kunnen op haar website hierna verwijzen. Per project zal er een goede afstemming moeten komen met communicatie afdeling Go Ahead Eagles. De stichting Eagles4Deventer (E4D) is ontstaan vanuit de wens van de gemeente dat Go Ahead Eagles (GAE) op meer gestructureerde wijze maatschappelijke activiteiten voor de stad ontwikkelt. Aanvankelijk deed GAE dit vanuit haar eigen bestaande organisatie doch sinds 2,5 jaar is E4D hiertoe opgericht. Afgelopen jaren zijn er een groot aantal maatschappelijke activiteiten tot stand gebracht in samenwerking met verschillende partners. Kort samengevat komt het erop neer dat de gewenste situatie een organisatie is die op basis van projecten met elkaar samenwerkt. MVO wordt in de club verankert en niet meer als zodanig in een afzonderlijke stichting ondergebracht. De positionering van projecten met Go Ahead Eagles als maatschappelijk betrokken partner staan centraal en niet zoals nu wordt getracht de positie van de stichting als entiteit. De rol van de club wordt hiermee cruciaal. Zij bepalen in welke mate zij (met partners en sponsoren) willen bijdragen aan activiteiten Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: meerdanvoetbal@ga-eagles.nl

terug

04-06-2015

Interne verandering Meer dan voetbal

Naar aanleiding van interne veranderingen binnen de afdeling Meer dan Voetbal is er een algemeen Meer Dan Voetbal mailadres actief vanaf 1 mei 2015. Irma Muskee zal de co÷rdinatie Go Ahead Eagles meer dan voetbal op zich gaan nemen. ( verleden Eagles4Deventer) Graag wil ik u vragen gebruik te maken van de volgende mailadressen: Algemeen Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal: meerdanvoetbal@ga-eagles.nl of Irma Muskee, Co÷rdinator Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal: i.muskee@ga-eagles.nl Na 1 mei ben ik via mijn mailadres Sportbedrijf Deventer te bereiken: Kees van Hoof Sportbedrijf Deventer k.vanhoof@sportbedrijfdeventer.nl Lees meer  MEEDOEN IS WINNEN!
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto