SportMpower

Deventer SportMpower brengt VMBO leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen namelijk: de Adelaarshorst.

Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; ze dragen allemaal bij aan een omgeving die jongeren stimuleert om beter te presteren.
Het programma SportMpower is er op gericht de onderwijskansen van jongeren te
vergroten en hun loopbaankansen te stimuleren. Jongeren doorlopen een programma
dat sport en loopbaantraining combineert.

Afgeleide doelstellingen zijn:
1. Het verbeteren van de motivatie voor school en de toekomst.
2. Het vergroten van het eigen netwerk.
3. Inzicht in succesvolle arbeidsmogelijkheden, vinden behouden van een baan.
4. Verbeteren van zelfvertrouwen en zelfrespect.
5. Vergroten van de lichamelijke gezondheid.
6. Kennismaken met sportverenigingen en stimuleren om aan sport te blijven doen.

SportMpower biedt twee sporen om jongeren hun sterkte te laten ontwikkelen, namelijk loopbaantrainingen waarin praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen aan de orde komen en er wordt kennisgemaakt met kansrijke arbeidsmarktsectoren.
Daarnaast zijn er sport en beweegactiviteiten, waardoor zelfwaardering, weerbaarheid en zelfvertrouwen van jongeren toenemen. Er wordt intensief samengewerkt met de scholen van de deelnemende jongeren. Het programma is onderdeel van het schoolprogramma.
De workshops en sportactiviteiten vinden binnen en buiten schooltijd plaats en wordt gebracht in een compact programma van vier dagdelen:
1 In de midden cirkel
In dagdeel worden er 3 workshops gegeven gericht op persoonlijke
ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met geld, ondernemen, solliciteren, drugs etc. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rolmodellen.
2 Sport Evenement
Voor het Sport Evenement wordt aangesloten bij bestaande sportevents of worden er op verschillende locaties sportverenigingen bezocht .
3 Bedrijven tour
Deelnemers gaan dit dagdeel op bezoek bij bedrijven. Zij maken kennis met diverse bedrijven om inspiratie op te doen voor hun eigen carrière.
4 Fansupport
Fansupport is een workshop veiligheid wat georganiseerd wordt vanuit Go Ahead Eagles. Hier wordt laten zien wat er komt kijken bij het handhaven van veiligheid rond thuiswedstrijden.

Partners
Belangrijke partners bij het project sportMpower zijn de VMBO scholen het Slatink en de Keurkamp. Daarnaast wordt met verschillende sportverenigingen samengewerkt die sportlessen aanbieden. Tevens zijn verschillende instellingen en partners van Eagles4Deventer bij het project betrokken om workshops over relevante thema’s en excursies aan te bieden.

http://www.youtube.com/watch?v=entc2jE9k5sfoto foto foto foto


foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto