Playing for Success Deventer

In Maart 2013 is Eagles4Deventer in samenwerking met onder andere Go Ahead Eagles en de basisscholen De Windroos Bierstraat en De Kleine Planeet gestart met het Programma Playing for Success Deventer. De eerste 10 weken is er sprake van een pilot. Daarna wordt het programma geleidelijk uitgebreid en toegankelijk voor alle basisscholen in Deventer. Meer informatie over dit project in Deventer is te vinden op www.playingforsuccessdeventer.nl

Playing for Success Deventer is afgeleid van het landelijk concept wat ontstaan is in Engeland. In Nederland zijn al diverse leercentra actief bij verschillende BVO's. Meer informatie over het landelijke concept is hieronder beschreven. Voor meer informatie kunt u ook terecht op: www.playingforsuccess.nl
Over Playing for Success
Playing for Success is een voor Nederland grensverleggend initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar (in Deventer 9 tot 12 jaar) hun prestaties in taal, rekenen en ict verbeteren. Het gaat om onderpresterende kinderen: ‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau. Playing for Success draagt structureel bij aan het opheffen van deze leerachterstanden. Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én een positiever zelfbeeld.

Motivatie
Playing for Success gaat ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Maar door negatieve leerervaringen is de motivatie verminderd. Hun zelfbeeld en zelfvertrouwen is daardoor verslechterd. Ze geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren. Dit heeft tot gevolg dat ze onderpresteren.

Inspiratie
Playing for Success brengt deze onderpresterende leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het voetbalstadion. Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij hun interesses. Ze beleven er WOW-ervaringen, bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met hun favoriete spelers of rond kunnen lopen in het stadion.

Zelfvertrouwen
Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; het draagt allemaal bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen.

WOW Factor
Naast beroepskrachten (docenten), zijn er enthousiaste stagiaires en vrijwilligers die als mentor worden ingezet om de leerlingen te begeleiden en stimuleren. Ook zij vinden het een uitdaging om in het voetbalstadion aan dit bijzondere programma mee te doen. Voetballers en trainers zetten zich met plezier in voor het centrum en de leerlingen!
Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een feest is. Bij Playing for Success noemen we dat: leren met een WOW-factor


Sfeerimpressie:
klikfoto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto