foto
voor iedereen
foto
Brengt buurten in beweging

Go Ahead Eagles meer dan voetbal

Neem vanaf 1 mei 2015 contact op met

Interne verandering Meer dan voetbal

Naar aanleiding van interne veranderingen binnen de afdeling Meer dan Voetbal is er een algemeen Meer Dan Voetbal mailadres actief vanaf 1 mei 2015. Irma Muskee zal de co÷rdinatie Go Ahead Eagles meer dan voetbal op zich gaan nemen. ( verleden Eagles4Deventer) Graag wil ik u vragen gebruik te maken van de volgende mailadressen: Algemeen Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal: meerdanvoetbal@ga-eagles.nl of Irma Muskee, Co÷rdinator Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal: i.muskee@ga-eagles.nl Na 1 mei ben ik via mijn mailadres Sportbedrijf Deventer te bereiken: Kees van Hoof Sportbedrijf Deventer k.vanhoof@sportbedrijfdeventer.nl Lees meer

foto
Gaat voor Gezond
foto
Laat talenten groeien

MVO wordt in de club verankert

01-01-1970

MVO wordt in de club verankert

Doelstellingen: In de nieuwe situatie ligt de focus op de projecten die worden uitgevoerd. Vanuit beleid meer dan voetbal zullen de projecten gericht zijn op de doelgroepen jongeren en ouderen. Nadat er op hoofdlijnen een koers is bepaald, zal de uitvoering door de uitvoeringsorganisaties gestalte krijgen. Hierbij is aansluiting op bestaand beleid door bestaande functionarissen (combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches) een must. Per project zal er een projectleider worden benoemd en afhankelijk van het project een werkgroep waar verschillende participerende organisaties een rol (kunnen) hebben. Lees meer

04-06-2015

Interne verandering Meer dan voetbal

Naar aanleiding van interne veranderingen binnen de afdeling Meer dan Voetbal is er een algemeen Meer Dan Voetbal mailadres actief vanaf 1 mei 2015. Irma Muskee zal de co÷rdinatie Go Ahead Eagles meer dan voetbal op zich gaan nemen. ( verleden Eagles4Deventer) Graag wil ik u vragen gebruik te maken van de volgende mailadressen: Algemeen Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal: meerdanvoetbal@ga-eagles.nl of Irma Muskee, Co÷rdinator Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal: i.muskee@ga-eagles.nl Na 1 mei ben ik via mijn mailadres Sportbedrijf Deventer te bereiken: Kees van Hoof Sportbedrijf Deventer k.vanhoof@sportbedrijfdeventer.nl Lees meer  MEEDOEN IS WINNEN!
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto